EDITURA LOGOS (R)
Prima pagină | Cărţi | Alte produse | Despre noi | Comunicate | Autori | Parteneri | Contact | DCR
Coşul meu Coşul meu
Neaţu, Pr. Mihail - Sub razele luminoase ale adevărului evanghelic. Predici la duminici şi sărbători

Neaţu, Pr. Mihail
Sub razele luminoase ale adevărului evanghelic. Predici la duminici şi sărbători

Anul apariţiei: 2023
Număr de pagini: 404
Dimensiuni: 15 x 21 cm
ISBN: 978-630-6519-00-2

„Întocmind această carte de predici la duminici şi sărbători, Părintele Mihail urmează pilda Învăţătorului dumnezeiesc, Iisus Hristos, Care, atunci când umbla printre pământeni, le oferea acestora «cuvintele vieţii celei veşnice» (Ioan 6, 68). Predicile Preacucerniciei Sale au darul să ilumineze adâncurile omului, să-i cutremure lumea lăuntrică, să înalţe inima lui şi să zămislească înăuntrul acesteia prefaceri minunate. Credem că sufletele celor ce le vor citi sau le vor auzi vor fi atrase, în chip tainic, în iubirea şi în ascultarea de Hristos. Ostenindu-se să scrie acest volum, autorul se dovedeşte slujitor devotat al cuvântului, propovăduitor al Împărăţiei lui Hristos şi învăţător al adevărului Său eliberator (v. Ioan 8, 32). Am nădejdea că toţi cei care îl vor citi vor fi îndemnaţi a fi creştini nu doar în teorie şi cuvinte, ci şi în practică şi fapte, bine ştiind că trebuie să fim «împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători ai lui» (v. Iacov 1, 22). Aşadar, să citim această carte voluminoasă a cărei «învăţătură sănătoasă» (v. I Timotei 1, 10) va oferi, în mod sigur, bună orientare vieţii noastre, mângâiere în suferinţele noastre şi speranţă pentru omenescul din noi.” († Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei)

Suport: hârtie

Carte epuizată

 

Copyright © 2006-2024 Editura Logos. Toate drepturile rezervate.